TeleKomProjekt
mgr inż. Tomasz Kmita
ul. Konarowa 14
41-260 Sławków
tel. +48 604 618 164
e-mail: tomekkmita@op.pl
Oferta

Usługi teletechniczne Katowice Firma TELEKOMPROJEKT oferuje profesjonalne opracowanie projektów. Prace wykonywane są przez wykwalifikowanych inżynierów posiadających wymagane uprawnienia budowlane w zakresie telekomunikacji.
Oferujemy także usługi w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej.
W zależności od zapotrzebowania, zapewniamy także realizację robót budowlano-montażowych w branży teletechnicznej.

Przedsiębiorstwo TELEKOMPROJEKT kieruje swoją ofertę zarówno do Klientów bezpośrednio zaangażowanych w działalność telekomunikacyjną, jak i tych, którzy chcą zrealizować zadania pośrednio z nią związane, takie jak przebudowa istniejącej sieci, wynikająca z planu zagospodarowania terenu, czy budowa przyłączy i kabli teleinformatycznych w nowych obiektach. Naszą ofertę kierujemy też do Klientów powierzających nadzór nad zadaniami związanymi z robotami w branży teletechnicznej.