TeleKomProjekt
mgr inż. Tomasz Kmita
ul. Konarowa 14
41-260 Sławków
tel. +48 604 618 164
e-mail: tomekkmita@op.pl
Zrealizowane zadania
Usługi teletechniczne Katowice
 • przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A. w związku z budową drogi "Głównej Południowej" w Jastrzębiu Zdroju na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do ulicy Rybnickiej - marzec 2004 - październik 2005
 • przebudowa kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych oraz przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych w obrębie projektowanej przebudowy chodnika i budowy pochylni dla niepełnosprawnych w rejonie ulicy Naftowej w Sosnowcu - lipiec 2004 - czerwiec 2005
 • przebudowa drogi woj. nr 768 Koszyce - Szczurowa - Brzesko odc. B2 od skrzyżowania z drogą woj. nr 964 w miejscowości Szczurowa w km 8+322 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 43104 w miejscowości Niedzieliska w km 13+210 - czerwiec 2006
 • przebudowa drogi woj. nr 768 Koszyce - Szczurowa - Brzesko odc. B1 od mostu na rzece Wiśle w miejscowości Górka w km 5+006 do skrzyżowania z drogą woj. nr 964 w miejscowości Szczurowa w km 8+322 - czerwiec 2006
 • przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji oraz kabli teletechnicznych miedzianych i kabli optotelekomunikacyjnych w obrębie projektowanej przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej z Topolową w związku z budową obiektu usługowo-handlowego przy ul. Topolowej w Zabierzowie - wrzesień 2006 - listopad 2007
 • przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą od km 0+00,00 do km 8+50,96 w miejscowości Olkusz, przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej - czerwiec 2008 - listopad 2008
 • przebudowa sieci teletechnicznej NETIA S.A. boiska sportowe programu "Orlik 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi - kwiecień 2009
 • przebudowa istniejących urządzeń teletechnicznych podziemnych w miejscowości Krzeszowice przy ul. Kościuszki 54 na działce nr 1699/21, Pawilon Handlowy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. - luty 2010
 • budowa dróg technologiczno-patrolowych w ramach programu TEN-T 2007-PL-92105-S, prace studyjne związane z długofalowym rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach - 2009 - 2010
 • Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach, Hangar Techniczny MPL "Katowice" w Pyrzowicach wraz infrastrukturą - zewnętrzne sieci teletechniczne oraz sieć strukturalna w budynku hangaru - czerwiec 2010 - luty 2011
 • przebudowa - rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór - marzec 2011
 • S.M. "Kabel", ul. Wielicka 76, 30-552 Kraków - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, niskoprądową, wod-kan, CO, odgromową oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym i budową wjazdu wewnętrznego z budową miejsc postojowych - listopad 2011
 • przebudowa sieci teletechnicznej w miejscowości Włodowice przy ul. Krakowskiej w związku z budową kompleksu sportowego na działce nr 293 - lipiec 2011
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK-S1 do DW 913 z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach (kanały technologiczne, przebudowa sieci) - listopad 2011
 • wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria - budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Łańcuckiego, Granicznej, Zagłębia Dąbrowskiego (kanały technologiczne) - luty 2012
 • odbudowa mostu drogowego nad Potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu - styczeń 2012
 • dokumentacja projektowa w zakresie kanałów technologicznych oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej TP SA dla zadania pt. wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria w Dąbrowie Górniczej - styczeń 2012 - kwiecień 2012
 • projekt budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci teletechnicznej w obrębie projektowanej budowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej-Dzielec - listopad - grudzień 2012
 • projekt rozbudowy kanalizacji teletechnicznej oraz budowa kabli światłowodowych dla sieci teleinformatycznej oraz sieci systemu przeciwpożarowego na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Trzebinia-Siersza - sierpień - listopad 2012
 • projekt przebudowy sieci teletechnicznej oraz przyłączenie do sieci nowego budynku biurowo-administracyjnego P.E.C. Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135, działki ewidencyjne nr 540 i 542 - czerwiec - lipiec 2012
 • projekt budowy kanału technologicznego wzdłuż projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w Koszęcinie przy ul. Lublinieckiej i przebudowa sieci teletechnicznej - październik - grudzień 2012
 • projekt przebudowy kabla światłowodowego oraz przebudowa ziemnego kabla miedzianego w obrębie projektowanej przebudowy drogi powiatowej przy ul. Węgroda w Rogoźniku ze względu na kolizję z projektowaną jezdnią oraz urządzeniami odwadniającymi - grudzień 2012